Nadangeli

Nadangeli so vodje vseh angelskih legij, so veličastna bitja, ki poosebljajo Božansko Zavest in so bili ustvarjeni za služenje človeštvu na Zemlji. Njihovo glavno služenje je premagovanje zla in širjenje božanskega. Nadangeli imajo plamene dvojčke, prav tako kot ljudje in se imenujejo Arheje. Skupaj z njimi projicirajo moško in žensko energijo, alfa in omego, sta polarnost barve ali žarka duhovne svetlobe na katerem služita.

Nadangeli datirajo pred nami milijone let in so naznanjeni kot naši prvi učitelji na duhovni poti. Opisani so tudi kot božanski arhitekti, ki jih Bog uporablja za oris in izvedbo planov za svoje projekte. So kozmični graditelji in oblikovalci v najširšem pomenu besede, projicirajo v naše ume božanske matrice za vsako dejavnosti, od najmanjših do največjih.

Vsi nadangeli so tudi zdravitelji, ki prihajajo kot mojstri kirurgi, da popravijo naše duše in spodnja štiri telesa – eterično, mentalno, astralno in fizično. Predstavljate si moč nadangelov, ki milijone let niso delali nič drugega kot potrjevali realnost Boga in širili duhovno svetlobo v svojih bitjih. Ko so v naši bližini, nam služijo in nas čistijo s prenosom ogromne količine svetlobe, ki jo hranijo. Uporabljajoč ta dvig energije od angelov, nam lahko pomaga narediti velik napredek v našem vsakodnevnem življenju in na duhovni poti.


Sedem Nadangelov in Arheje

1. žarek, Nadangel Mihael in Arheja Vera
2. žarek, Nadangel Jofiel in Arheja Kristina
3. žarek, Nadangel Čamuel in Arheja Usmiljenje
4. žarek, Nadangel Gabriel in Arheja Upanje
5. žarek, Nadangel Rafael in Arheja Mati Marija
6. žarek, Nadangel Uriel in Arheja Aurora
7. žarek, Nadangel Zadkiel in Arheja Sveta AmetistMisel dneva

"Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one." - John Lennon