Jaz sem, ki sem

Božja Prisotnost JAZ SEM - zgornja figura
Sveti Kristusov Jaz - srednja figura
duša utelešena na Zemlji - spodnja figura

Zgornja figura je PRISOTNOST JAZ SEM oziroma JAZ SEM, KI SEM - poosebljeni (individualizirani) Bog za vsakega Božjega otroka. Obkroža Jo sedem barvnih krogov Luči, ki tvorijo vzročno (kavzalno) telo. To je Telo Prvega Vzroka, ki vsebuje posameznikov »zaklad, shranjen zgoraj v Nebesih«. To so njegova dela, besede, misli in občutki vrlin, nadarjenosti, dosežkov in Luči - energij čiste Ljubezni, ki so se semkaj dvignile iz nivoja dejanj v času in prostoru kot rezultat zakonite uporabe svobodne volje in energije Življenjskega toka, ki se spušča iz srca Prisotnosti preko Kristusovega Jaza do utelešene duše, kjer jo poživlja in navdihuje.

Srednja figura predstavlja SVETI KRISTUSOV JAZ, ki je posrednik med Bogom in človekom. Imenuje se tudi Resnični jaz, Kristusova Zavest, Višje Mentalno Telo ali Višja Zavest. Je Notranji Učitelj nižjemu jazu.

Nižji jaz je sestavljen iz duše, ki se razvija v štirih nivojih snovi, uporabljajoč pri tem štiri nižja telesa: eterično ali spominsko telo (ogenj), miselno telo (zrak), čustveno telo ali telo želja (voda), in fizično telo (zemlja), kot nosilce za uravnoteženje svoje karme in izpolnitev svojega Božanskega načrta.

Tri figure na sliki predstavljajo TROJSTVO: Oče-Mati Bog (zgornja figura), Sin (srednja figura), Sveti duh (spodnja figura)

Spodnja figura je Tempelj Svetega Duha, katerega Sveti ogenj je nakazan z ovijajočim se Vijoličnim Plamenom. Spodnja figura ustreza tebi, kot učencu - apostolu na poti. Tvoja duša je minljivi aspekt bitja, ki postane večen skozi obred Vnebovzetja (Vnebohoda).

VNEBOVZETJE je postopek, kjer se duša (ki je uravnotežila svojo karmo in izpolnila svoj Božanski načrt), najprej zlije s Kristusovo zavestjo (Svetim Kristusovim Jazom) in nato s Prisotnostjo JAZ SEM, KI SEM. Po Vnebovzetju duša postane stalen atom v telesu Boga. Slika tvojega Božjega jaza tako predstavlja tebe - v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti.

Spodnja figura predstavlja sina človekovega oziroma otroka Luči, ki spodaj razvija svoje lastno Drevo Življenja. Tako naj bi si predstavljal sebe, stoječega v VIJOLIČNEM PLAMENU, ki ga pokličeš dnevno v imenu svoje Prisotnosti JAZ SEM in svojega Svetega Kristusovega Jaza z namenom čiščenja svojih štirih nižjih teles v pripravi na obred alkemijske poroke (poenotenja tvoje duše s tvojim Svetim Kristusovim Jazom).

Spodnja figura je obdana s STEBROM LUČI (Snopom Svetlobe), ki je poslan iz srca Prisotnosti JAZ SEM kot odgovor na tvoj klic.

TROEDINI PLAMEN Življenja je Božanska Iskra, poslana iz Prisotnosti JAZ SEM kot darilo življenja, zavesti in svobodne volje. Zapečaten je v Skrivni kamri srca in predstavlja Ljubezen, Modrost in Moč Boga. Imenovan je tudi Kristusov Plamen ali Plamen svobode. Je iskra človekove Božanskosti, njegova moč za Kristusovstvo.

Življenjski Tok, Srebrna Nit, Kristalni Žarek ali Žarek Luči se spušča iz srca Prisotnosti JAZ SEM preko Kristusovega Jaza do duše in njenih nosilcev (štirih nižjih teles) ter jih skozi čakre neguje in podpira pri izražanju v času in prostoru. Skozi ta Žarek teče energija Prisotnosti in vstopa v človeško bitje skozi temensko čakro ter daje Troedinemu Plamenu in fizičnemu srcu zagon za utripanje.

Ko je krog utelešenj duše na materialnem nivoju zaključen, Prisotnost JAZ SEM umakne Žarek Luči. Troedini Plamen se vrne na Kristusov nivo, duša, oblečena v eterično telo, pa odide na najvišjo stopnjo svojega dosežka. Tam se med utelešenji uči do svojega zadnjega utelešenja.

Iz srca Očeta se spušča Sveti Duh kot Golob. Ko sin človekov doseže nivo Kristusove Zavesti (kot je to storil Jezus), se zlije s svojim Svetim Kristusovim Jazom. SVETI DUH je nad njim in Oče (Ljubljena Prisotnost JAZ SEM) izgovori: »To je Moj ljubljeni sin, zelo SEM ga vesel! To je moja ljubljena hči, zelo SEM je vesel!«Misel dneva

"In any situation, the best thing you can do is the right thing; the next best thing you can do is the wrong thing; the worst thing you can do is nothing." - Theodore Roosevelt